Team Building

Big Games Bí ẩn Hồ Tây

Có một Hà Nội thân quen, yêu dấu bên trong mỗi chúng ta. Nhưng cũng có một Hà Nội huyền bí hào hùng của ngàn năm dân...

Big Games Bí ẩn Hồ Tây

Big Games Những kẻ ăn rừng

Những kẻ ăn rừng là chương trình big games theo phiên bản gắn kết đội ngũ bằng các kỹ năng sinh tồn, sống thuận...

Big Games Những kẻ ăn rừng

Big Games Amazing Race

Amazing Race  là chương trình big games phiên bản đặc biệt. Trong “tác phẩm” này chúng tôi đã đưa vào những thử...

Big Games Amazing Race

Team Building Đón nhận thách thức

“Đón nhận thách thức” là format Team Building Outdoor sử dụng hoạt động trò chơi đồng đội, trò chơi vận động,...

Team Building Đón nhận thách thức

Kỹ năng làm việc nhóm

Bất cứ đội nào cũng tập hợp bởi các cá nhân khác nhau về: tính cách, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng… đến cả...

Kỹ năng làm việc nhóm

Forest Camp – Trải nghiệm thú vị

Forest Camp là chương trình big games theo phiên bản quân đội nhằm năng cao tính kỷ luật và gắn kết giữa các thành...

Forest Camp – Trải nghiệm thú vị

Khách hàng