Big Games

Teambuilding Vững mạnh từ cốt lõi

Giá trị cốt lõi- cụm từ không còn xa lạ gì với ban lãnh đạo của các tổ chức, doanh nghiệp. Đó chính là “linh...

Teambuilding Vững mạnh từ cốt lõi

Gala kết nối văn hóa Doanh nghiệp

Chương trình Gala kết nối Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nét đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp. Bằng...

Gala kết nối văn hóa Doanh nghiệp

Đêm lửa trại Vũ điệu loài chim

Lửa trại là hoạt động cố kết cộng đồng mang tính truyền thống. Trong giải pháp xây dựng đội ngũ, lửa trại cần...

Đêm lửa trại Vũ điệu loài chim

Khách hàng