Business Games

Business Games Đánh giá kỹ năng nhân sự

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng và tổ chức trò chơi kỹ năng, chúng tôi nhận thấy trò chơi là một...

Business Games Đánh giá kỹ năng nhân sự

Business games AC PRO

Business Games – sản phẩm mô phỏng công việc kinh doanh của bạn. Là công cụ dễ dàng và tiện lợi để cụ thế hóa...

Business games AC PRO

Business Games Đấu trí trong đàm phán kinh doanh

Những nguồn lực nào đóng góp vào thành tích kinh doanh của doanh nghiệp bạn? Không chỉ phòng kinh doanh mà là cả đội...

Business Games Đấu trí trong đàm phán kinh doanh

Khách hàng