Văn hóa AC PRO

Thông điệp về Sứ mệnh AC

Gửi các bạn trong AC! Trong thời gian gần đây (02/2012) tôi được đọc bức thư của CEO Mark Zuckerburg của mạng xã hội...

Thông điệp về Sứ mệnh AC

Giá trị cốt lõi AC

“Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.” (E. Heriot) “Văn hoá...

Giá trị cốt lõi AC

Thương hiệu AC

TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU: AC mang đến sự nhận thức, cảm nhận của tất cả mọi người về tính Đồng Đội (Team),...

Thương hiệu AC

Khách hàng