Đội ngũ AC PRO

Chuyên gia huấn luyện team building Trần Đình Tuấn

TRẦN ĐÌNH TUẤN (Chuyên gia huấn luyện team building, tư vấn chiến lược AC PRO) (Sáng lập & Giám đốc điều hành Công...

Chuyên gia huấn luyện team building Trần Đình Tuấn

Thông điệp về Sứ mệnh AC

Gửi các bạn trong AC! Trong thời gian gần đây (02/2012) tôi được đọc bức thư của CEO Mark Zuckerburg của mạng xã hội...

Thông điệp về Sứ mệnh AC

Giá trị cốt lõi AC

“Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.” (E. Heriot) “Văn hoá...

Giá trị cốt lõi AC

Thương hiệu AC

TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU: AC mang đến sự nhận thức, cảm nhận của tất cả mọi người về tính Đồng Đội (Team),...

Thương hiệu AC

Đội ngũ MC game

Họ có một vị trí đặc biệt quan trọng trong tất cả các chương trình vui chơi. Nếu bạn gặp họ, bạn sẽ có đồng...

Đội ngũ MC game

Action Club

Câu lạc bộ AC – Action Club gửi lời chào đến tất cả các thành viên và các bạn Action Club ra đời ngày 18/09/2005 với...

Action Club

Khách hàng