Giá trị cốt lõi AC

Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.”

(E. Heriot)

“Văn hoá doanh nghiệp là sự tổng hợp đặc biệt các giá trị, các tiêu chuẩn, các thói quen và truyền thống, những thái độ ứng xử và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một tổ chức đã biết”.

(Tổ chức Lao động Quốc tế – ILO)

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI AC

 1. ĐỒNG ĐỘI

 • Với AC: Chúng ta gắn bó với nhau trước hết bằng tình cảm của anh em, đồng đội và đồng nghiệp.Chúng ta hỗ trợ và chia sẻ với nhau để cùng phát triển. Người biết dạy người chưa biết. Người chưa biết tìm đến đội để học tập và rèn luyện. Thành viên AC gọi nhau là “nhà mình”, “đội mình
 • Với Nhiệm vụ – Công việc: Chúng ta có tinh thần đồng đội và phương pháp làm việc nhóm. “Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân trước, hỗ trợ đồng đội sau”.
 • Với Khách hàng – Đối tác: Giá trị Đồng đội là một sản phẩm – dịch vụ phục vụ cho Kinh doanh.
 • Với Cộng đồng: Chúng ta là một tấm gương về tinh thần Hợp tác. Chúng ta mạnh để giúp đội bạn mạnh hơn!
 1. HẾT MÌNH
 • Với Nghề tổ chức trò chơi: chúng ta phải cháy Hết mình để truyền lửa cho người chơi.
 • Với Nhiệm vụ: chúng ta đã nhận phải Hết mình để hoàn thành.
 • Với Khách hàng – Đối tác: chúng ta phải Hết mình để phục vụ vượt trên sự mong đợi.
 • Với Đồng đội và AC: chúng ta Hết mình để lớp sau noi theo và cùng phát triển.
 1. TRÁCH NHIỆM
 • Với Nghề tổ chức trò chơi: tính Trách nhiệm của chúng ta sẽ tạo nên vị thế dẫn đầu và sự chuyên nghiệp.
 • Với Khách hàng – Đối tác: tính Trách nhiệm của chúng ta là những viên gạch xây dựng nên ngôi nhà “Uy tín và thương hiệu AC
 1. SÁNG TẠO
 • Với Khách hàng – Đối tác: AC luôn tạo ra sự khác biệt, AC mang cách nhìn mới về những gì cũ.
 • Không ai muốn chơi lại trận đấu đã qua, AC làm trò chơi hoặc là luôn mới hoặc là để người chơi tự sáng tạo, khám phá từng cách chơi mới hơn.
 1. KỶ LUẬT
 • Kỷ luật là giá trị cốt lõi cuối cùng cần phải dùng đến để AC tồn tại và phát triển.
 • Kỷ luật là sức mạnh của đội ngũ AC
_____________________________________


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Khách hàng